Počela trka za stipendije u Rogatici

23.11.2022.

ROGATICA – Jedna od populacionih mjera na planu povećanja nataliteta u opšštini Rogatica je i dodjela stipendija đacima i studentima. Za te namjene u budžetu opštine svake godine planiraju se znatna finansijska sredstva i stipendije dobijaju skoro svi koji se prijave i ispunjavaju tražene ujslove.

Tako je u školskoj-akademskoj 2019/2020. godini stipendije dobilo 149 studenata a na raspolaganju je bilo 149.000 maraka.

Prošle godine za stipendije je bilo namijenjeno 190.000 maraka, a stipendije je dobilo 152 studenta.

I ove godine u budžetu je planirano 190.000 maraka i u toku je vrijeme u kome se do zaključno sa 2. decembrom mogu prijaviti zainteresovani đaci i studenti na redovnim studejama u školskoj-akademskoj 2022/2023. godini.

Pravo na dodjelu stipendija imaju svi studenti koji nisu stariji od 28 godina i da imaju prebivalište na području opštine. Prednost imaju djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, studenti sa invaliditetom, djeca iz višečlanih porodica i koja primaju pomoć za njegu drugog lica, te porodica sa dva i više studenata i djeca bez oba roditelja.

Pored ovih socijalnoih momenata, prioritet kod dodjele stipendije imaće i studenti koji za opštinu deficitatnih zanimanja. Među njima je medicina i farmacija, veterina, pedagogija, matemetika, fizika, mašinstvo, građevina, elektrotehnika i biologija, rekla je Ivana Nikolić, predsjednica Komisije za dodjelu stipendija pri kabintu načelnika opštine Milorada Jagodića.

Tekst i foto: Sreten Mitrović