Usvojen rebalans budžeta za ovu i Nacrt budžeta za narednu godinu

29.11.2022.

VIŠEGRAD – Odbornici Skupštine opštine Višegrad usvojili su rebalans ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 12.387.686 KM i Nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od 10.147.160 KM.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Milan Jakšić rekao je da budžet ima razvojnu komponentu koja će se finansirati iz namjenskih sredstava, vodoprivredne i šumske naknade, jedan dio iz sredstava od koncesione naknade, ali imaće i svoju socijalnu komponent koja će podrazumijevati i obezbijediti redovnost u isplati stipendija i socijalnih i drugih naknada.

„U narednih mjesec dana očekujemo da se održe javne rasprave tako da u drugoj polovini decembra dobijemo prijedlog budžeta za 2023. godinu, a poštujući kalendar koji pokriva Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske“, naveo je Jakšić.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da se u decembru očekuje sjednica Skupštine na kojoj će biti razmatran Prijedlog budžeta.

„Donijeli smo odluke koje se tiču davanja poslovnih prostorija Poreskoj upravi Republike Srpske, Centru za socijalni rad, Crvenom krstu, a pokrenuta je i inicijativa za stvaranje integrisanog graničnog prelaza u Kotromanu, čime bi se smanjile gužve“, istakao je Đurević.

On je naglasio da je data saglasnost predstavnicima opštine Višegrad da na skupštinama koje se organizuju u cilju održavanja Malih olimpijskih igara /MOSI/Višegrad predlože za kandidaturu za 2025. godinu.

„Smatramo da je takva manifestacija potrebna našoj opštini i da bi Višegrad mogao da održi to sa svim potencijalima a uz pomoć Vlade Republike Srpske i da bi bio dobar domaćin“, naveo je Đurević.

Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Srpko Baranac rekao je da je najbitniji set tačaka koji se odnosi na finansiranje, rebalans budžeta i prijedlog budžeta.

„To je direktna pomoć građanima Višegada, zaposlenima i nadamo se da će sa današnjim danom biti odblikirana sva sredstva koja su bila blokirana da bi se mogla ravnomjerno raspoređivati“, istakao je Baranac.

On je napomenuo da su odbornici dali saglasnost za konkurisanje za MOSI 2025. godine u Višegradu.

„Na sjednici se razmatralo i o integrisanom graničnom prelazu Kotroman-Vardište, jer smo svjedoci velikih užvi u ljetnim mjesecima. Protok roba i ljudi mora biti ubrzan i trudićemo se da zajedno sa onima koji su odgovorni pronađemo način da građani i turisti bezbjedno i sigurno prolaze“, naglasio je Baranac.

SRNA - Jovana Borovčanin